Justin Timberlake collaborating with Haim?

Justin Timberlake has teased a collaboration with sibling trio Haim.